Zarząd Klubu


Prezes K.S. HETMAN Włoszczowa
Ireneusz Stawowczyk
 
wiceprezes d/s piłki nożnej
Hubert Wójcik

wiceprezes d/s piłki siatkowej
Łukasz Michalski

Skarbnik
Karol Lichosik

Członek Zarządu
Jolanta Tyjas