Zarząd Klubu

Prezes K.S. HETMAN Włoszczowa
Ireneusz Stawowczyk
wiceprezes d/s piłki nożnej
Hubert Wójcik
wiceprezes d/s piłki siatkowej
Łukasz Michalski
Skarbnik
Karol Lichosik

Członek Zarządu
Tomasz Strączyński