24 MARCA 2017 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KS HETMAN.

Category: Aktualności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU, ZAWODNIKÓW, KIBICÓW, SYMPATYKÓW ORAZ WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE NA SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW,  KLUBU SPORTOWEGO HETMAN WŁOSZCZOWA. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 MARCA 2017r (PIĄTEK) O GODZ. 17.30 W HALI SPORTOWEJ OSiR PRZY UL. WIŚNIOWEJ 2. W PRZYPADKU NIEZGŁOSZENIA SIĘ WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CZŁONKÓW KLUBU, DRUGI TERMIN ZEBRANIA WYZNACZA SIĘ NA 24 MARCA 2017r (PIĄTEK) O GODZ. 18.00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza walnego zgromadzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu w roku 2016
4  Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności finansowo-gospodarczej.
6. Dyskusja.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
9. Uwagi, wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie zebrania.

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO HETMAN WŁOSZCZOWA

Dołącz do Nas Facebooku

 

Podziel się informacją ze znajomymi