Hetman Cup 2015

Category: Aktualności

28 lutego 2015 r. we Włoszczowie rozegrana została siódma edycja turnieju Hetman Cup, organizowanego przez klub sportowy Hetman Włoszczowa, przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie oraz Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach.

W zawodach rywalizowali chłopcy w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii młodszej, czyli wśród rocznika 2004 zwyciężyła drużyna Hetman I Włoszczowa, natomiast wśród starszych zawodników, z rocznika 2002 wygrały Orlęta Kielce. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął włoszczowski Hetman. W sumie w zawodach wzięło udział blisko 200 młodych zawodników. W trakcie turnieju odbył się pokazowy mecz dziewcząt, w którym udział wzięły zawodniczki Hetmanek Włoszczowa.

Patronat nad turniejem sprawowali marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i starostwa włoszczowski Jerzy Suliga.

Wyniki: rocznik 2004: Hetman I – Deko 8:0, Hetman I – Nowiny 2:1, Hetman I – Orlęta 3:1, Hetman I – Neptun 4:0, Hetman I – Hetman II 4:0, Deko – Nowiny 0:4, Deko – Orlęta 0:7, Deko – Neptun 1:1, Deko – Hetman II 2:4, Nowiny – Orlęta 4:2, Nowiny – Neptun 2:1, Nowiny – Hetman II 3:2, Orlęta – Neptun 6:0, Orlęta – Hetman II 5:0, Neptun – Hetman II 1:1.
Klasyfikacja końcowa: 1. Hetman I Włoszczowa – 15 punktów, 2. GKS Nowiny – 12, 3. Orlęta Kielce – 9, 4. Hetman II Włoszczowa – 4, 5. Neptun Końskie – 2, 6. Deko Włoszczowa – 1.

Rocznik 2002: Hetman – Zryw 1:3, Hetman – Neptun 5:1, Hetman – Orlęta 1:1, Hetman – Nowiny 1:1, Hetman – Tulczyn 3:1, Zryw – Neptun 3:1, Zryw – Orlęta 1:3, Zryw – Nowiny 5:2, Zryw – Tulczyn 4:1, Neptun – Orlęta 2:3, Neptun – Nowiny 1:2, Neptun – Tulczyn 1:5, Orlęta – Nowiny 4:2, Orlęta – Tulczyn 5:0, Nowiny – Tulczyn 2:0.

Klasyfikacja końcowa: 1. Orlęta Kielce – 13 punktó1)w, 2. Zryw Skroniów – 12, 3. Hetman Włoszczowa – 8, 4. GKS Nowiny – 7, 5. SSM Tulczyn – 3, 6. Neptun Końskie – 0.

Wyróżnienia indywidualne: rocznik 2004: najlepszy zawodnik Mateusz Kawecki (Nowiny), najlepszy strzelec Kamil Kozubek (Orlęta), najlepszy bramkarz Bartłomiej Dymek (Hetman); rocznik 2002: najlepszy zawodnik Kacper Klapka (Hetman), najlepszy strzelec Damian Bielecki (Zryw), najlepszy bramkarz Jakub Mazur (Orlęta).

Źródło: Echo Dnia (KAR)

Czytaj więcej na stronie Urzędu Gminy, o imprezie informowała Włoszczowska Telewizja Internetowa TV Włoszczowa.