III MIĘDZYNARODOWY LETNI „HETMAN CUP 2017” !!!

Category: Aktualności

HETMAN CUP 2017 LETNI WŁOSZCZOWA 

ZAPOWIEDŹ I ZAPROSZENIE  NA III MIĘDZYNARODOWY      
 LETNI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HETMAN CUP 2017                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          W dniu 26.08.2017 r. odbędzie się  III Międzynarodowy Letni  Turniej Piłki Nożnej Hetman Cup 2017 we Włoszczowie, którego organizatorem jest Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Gminy Włoszczowa i Powiatu Włoszczowskiego.
          Turniej ten będzie rozgrywany w roczniku 2007 i młodsi, odbywał się będzie na boisku orlik, uczestniczyć w nim będzie osiem drużyn, min. Pilica Koniecpol, Orlęta Kielce, Wierna Małogoszcz, AP Końskie, Bucovia Bukowa,  GLKS Krasocin, SMS Mościska (Ukraina) i Hetman Włoszczowa. Ok. 120 uczstników
Turniej ten ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, kulturalne zachowywanie się podczas imprez masowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w rywalizacji sportowej oraz profilaktykę przeciw nałogom. 
Będzie też doskonałą okazją promocji Włoszczow i Województwa Świętokrzyskiego.
Udział po raz kolejny drużyn z województwa świętokrzyskiego a także gości zagranicznych potwierdza, że nasze środowisko potrafi zorganizować imprezę, z której możemy być dumni. Patronat honorowy objęli: Burmistrz Gminy Włoszczowa, Starosta Włoszczowski.
          Organizatorzy jak co roku przygotowali puchary i nagrody dla wszystkich uczestników turnieju.
             Pragniemy dodać, że nasz klub realizuje cele statutowe zawierające się w sferze zadań pożytku publicznego. Głównym celem klubu jest m.in. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu, organizacja czasu wolnego i profilaktyka antynarkotykowa i antyalkoholowa. Klub swoje działania kieruje głównie do dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu włoszczowskiego, zapewniając bezpłatne zajęcia szkoleniowe 
i ćwiczenia fizyczne w zakresie sportu i rekreacji. 

Dzięki organizowanym przez nas zajęciom, przede wszystkim organizowaniu turniejów skierowanych do dzieci w różnym wieku, zrzeszonych i niezrzeszonych, liczba chętnych do uprawiania sportu w naszym klubie rośnie. Młodzi ludzie mają niepowtarzalną szansę spotkania się także z rówieśnikami z innych krajów przy okazji naszych międzynarodowych turniejów oraz podczas wyjazdów za granicę. Jako klub jesteśmy jedynymi, którzy organizują zajęcia na taką skalę w woj. świętokrzyskim. 

Zadanie publiczne ,, III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Hetman Cup 2017’’ realizowany jest Klub Sportowy Hetman Włoszczowa przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

        Serdecznie zapraszamy na turniej-    Zarząd K.S. Hetman Włoszczowa