Informacja

Category: Aktualności

Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa informuje, że realizuje zadanie publiczne z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą "Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Włoszczowa", które współfinansowane jest ze środków Gminy Włoszczowa. Zadanie jest realizowane w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2016r.

Szczegółowymi celami naszego zadania są upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, wsparcie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej, popularyzacja gry w piłkę nożną wśród młodzieży szkolnej, przygotowanie młodzieży do reprezentowanie Klubu Sportowego ,,HETMAN” Włoszczowa w rozgrywkach sportowych na najwyższym poziomie sportowym, podniesienie sprawności fizycznej i poprawienie ogólnych wydolności organizmu młodego człowieka, popularyzowanie wzorców kulturalnego zachowania się młodzieży na imprezach sportowych, poprawa bazy, zaplecza sprzętowego oraz warunków do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna, promocja Gminy Włoszczowa poprzez sport.

Wszystkich zainteresowanych profesjonalnym treningiem sportowym serdecznie zapraszamy do kontaktu:

516 330 444

Dołącz do Nas Facebooku

 

Podziel się informacją ze znajomymi