Informacja

Category: Aktualności

Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa informuje, że realizuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą „MŁODZIEŻOWY KLUB HETMANA – organizacja masowych pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu” które współfinansowane jest ze środków Gminy Włoszczowa.

Zadanie jest realizowane w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016r. Dzięki dofinansowaniu z Gminy Włoszczowa uczestnictwo w zadaniu jest bezpłatne. Celem realizacji zadania jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie przekonania o szkodliwości środków  odurzających podczas masowych zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych profesjonalnym treningiem sportowym serdecznie zapraszamy do kontaktu:

516 330 444

Dołącz do Nas Facebooku

 

Podziel się informacją ze znajomymi