Informacja

Category: Aktualności

Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa informuje, że realizuje zadanie publiczne z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą "Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa", które współfinansowane jest ze środków Gminy Włoszczowa. Zadanie jest realizowane w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2016r.

Szczegółowymi celami naszego zadania są upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, wsparcie inicjatywy w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród młodzieży szkolnej, przygotowanie młodzieży do reprezentowania Klubu Sportowego „HETMAN” Włoszczowa w rozgrywkach sportowych na najwyższym poziomie sportowym, podniesienie sprawności fizycznej i poprawienie ogólnej wydolności organizmu młodego człowieka, popularyzacja wzorców kulturalnego zachowania się młodzieży na imprezach sportowych, poprawa bazy, zaplecza sprzętowego oraz warunków do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest piłka siatkowa, promocja Gminy Włoszczowa.

Wszystkich zainteresowanych profesjonalnym treningiem sportowym serdecznie zapraszamy do kontaktu:

516 330 444

Dołącz do Nas Facebooku

 

Podziel się informacją ze znajomymi