KS HETMAN REALIZUJE ZADANIE PUBLICZNE.

Category: Aktualności

Hetman-WloszczowaKlub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa informuje, że w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016r realizuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą „MŁODZIEŻOWY KLUB HETMANA – organizacja masowych pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa, stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu” które współfinansowane jest ze środków Gminy Włoszczowa.

Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć sportowych: treningów, współzawodnictwa oraz pogadanek profilaktycznych i zajęć teoretycznych dotyczących strategii rozgrywek.

W ramach zadania Klub w całości pokrywa wydatki związane ze sportowym szkoleniem dzieci i młodzieży z Gminy Włoszczowa z roczników od 1997 do 2008 i młodsi. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 90 minut na obiektach sportowych OSiR.

Możesz jeszcze dołączyć do nas. Więcej informacji pod nr telefonu 516 330 444