Projekt rozwój i promocja sportu poprzez piłkę siatkową.

Category: Aktualności

Projekt rozwój i promocja sportu poprzez piłkę siatkową.

 

 

13 marca 2018 roku Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa podpisał umowę z Gminą Włoszczowa na realizację zadania publicznego pn.: Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa.
Zadanie polega na organizacji systematycznego szkolenia sportowego dla 3 grup uczestników. Projekt jest realizowany w okresie od 13 marca 2018 do 31 grudnia 2018.

Celami projektu są upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępności do działalności klubów sportowych dla mieszkańców Gminy, wsparcie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej, popularyzacja gry w piłkę nożną wśród młodzieży szkolnej, przygotowanie młodzieży do reprezentowania Klubu Sportowego ,,HETMAN” Włoszczowa w rozgrywkach sportowych na najwyższym poziomie sportowym, podniesienie sprawności fizycznej i poprawienie ogólnych wydolności organizmu młodego człowieka, popularyzowanie wzorców kulturalnego zachowania się młodzieży na imprezach sportowych, poprawa bazy, zaplecza sprzętowego oraz warunków do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Zadanie publiczne „Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa” jest współfinansowane ze środków Gminy Włoszczowa.

Zapraszamy serdecznie rodziców i opiekunów dzieci do zapisania dzieci na zajęcia sportowe. Zapraszamy również osoby dorosłe, które chciałyby rozpocząć profesjonalne szkolenie i trening sportowy.

Więcej informacji udziela Prezes Klubu, tel. 509418309