UMOWY Z MINISTERSTWEM SPORTU I SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODPISANE !

Category: Aktualności

20 czerwca 2017 roku  Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację zadania publicznego pn.: III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej  Hetman Cup  2017.

Zadanie publiczne będzie polegało na zorganizowaniu letniego turnieju piłki nożnej pod nazwą: III Letni Międzynarodowy Turniej Hetman Cup 2017. Turniej adresowany będzie głównie do dzieci i młodzieży w rocznikach 2007 i młodsi. Wydarzenie będzie imprezą propagującą aktywność fizyczną, uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, realizowane będzie w okresie od 01 sierpnia 2017 do 30 września 2017, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Celem głównym zadania będzie kreowanie sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowymi celami projektu są promocja miasta, gminy, powiatu oraz województwa świętokrzyskiego wśród gości z innych krajów Europy, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, wsparcie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej, popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie wzorców kulturalnego zachowania się młodzieży na imprezach sportowych.

Zadanie publiczne „III Letni Międzynarodowy Turniej Hetman Cup 2017” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.  

Więcej informacji udziela kierownik klubu Sławomir Rogula, tel. 516 330 444

ministerstwo_sit17 lipca 2017r. Zarząd Klubu Sportowego HETMAN Włoszczowa podpisał umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego w ramach Programu KLUB. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest realizowane w okresie od lutego do listopada. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć sportowych z piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży z rocznika 2004, 2011 i młodszych oraz na zakupie sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej. 

Celem naszego zadania jest m.in. upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. 

Zapraszamy serdecznie rodziców i opiekunów dzieci z roczników 2004, 2011 i młodszych do zapisania dzieci na zajęcia sportowe. 

Więcej informacji udziela kierownik klubu Sławomir Rogula, tel. 516 330 444

Dołącz do Nas Facebooku

Podziel się informacją ze znajomymi