UMOWY Z MINISTERSTWEM SPORTU !!!

Category: Aktualności

UMOWY Z MINISTERSTWEM SPORTU

24 lipca 2018r. Zarząd Klubu Sportowego HETMAN Włoszczowa podpisał umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego w ramach Programu KLUB. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest realizowane w okresie od lutego do listopada.

Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć sportowych z piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży naszego Klubu oraz na zakupie sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej.

Celem naszego zadania jest m.in. upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

Zapraszamy serdecznie rodziców i opiekunów dzieci z roczników 2004, 2012 i młodszych do zapisania dzieci na zajęcia sportowe.

Więcej informacji udziela Prezes Klubu, tel. 509418309