WALNE W HETMANIE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Category: Aktualności

PROFESJONALIZACJĘSERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW KS HETMAN WŁOSZCZOWA, ZAWODNIKÓW, KIBICÓW, SYMPATYKÓW ORAZ WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE NASERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW KS HETMAN WŁOSZCZOWA, ZAWODNIKÓW, KIBICÓW, SYMPATYKÓW ORAZ WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WS. WNIESIENIA POPRAWEK W STATUCIE WARUNKUJĄCYCH PROFESJONALIZACJĘ DZIAŁAŃ KLUBU. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LIPCA 2017r (PIĄTEK) O GODZ. 17.30 NA STADIONIE SPORTOWYM WE WŁOSZCZOWIE PRZY ULICY WIŚNIOWEJ 66. W PRZYPADKU NIEZGŁOSZENIA SIĘ WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CZŁONKÓW KLUBU, DRUGI TERMIN ZEBRANIA WYZNACZA SIĘ NA 28 LIPCA 2017r (PIĄTEK) O GODZ. 18.00.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie zebrania

2) wybór przewodniczącego

3) sprawdzenie prawidłowości obrad

3) przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad nim

4) przedstawienie propozycji zmian w Statucie Klubu Sportowego HETMAN Włoszczowa

5) głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Klubu Sportowego HETMAN Włoszczowa

6) sprawy różne, wnioski formalne

7) zamknięcie obrad NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WS. WNIESIENIA POPRAWEK W STATUCIE WARUNKUJĄCYCH PROFESJONALIZACJĘ DZIAŁAŃ KLUBU. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LIPCA 2017r (PIĄTEK) O GODZ. 17.30 NA STADIONIE SPORTOWYM WE WŁOSZCZOWIE PRZY ULICY WIŚNIOWEJ 66. W PRZYPADKU NIEZGŁOSZENIA SIĘ WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CZŁONKÓW KLUBU, DRUGI TERMIN ZEBRANIA WYZNACZA SIĘ NA 28 LIPCA 2017r (PIĄTEK) O GODZ. 18.00.

Proponowany porządek obrad:

1) otwarcie zebrania

2) wybór przewodniczącego

3) sprawdzenie prawidłowości obrad

3) przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad nim

4) przedstawienie propozycji zmian w Statucie Klubu Sportowego HETMAN Włoszczowa

5) głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Klubu Sportowego HETMAN Włoszczowa

6) sprawy różne, wnioski formalne

7) zamknięcie obrad